Arvot ja toimintatapa


Olemme luoneet yrityksellemme arvot jotka ohjaavat koko henkilökunnan toimintaa niin asiakkaiden, toimittajien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

Tavoitteenamme on pitkäjänteinen menestyksekäs yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja näitä perusarvoja noudattamalla se on mahdollista.
 

 1. Yhdessä menestyminen

Yhdessä menestyminen on liiketoimintamme perusajatus. Tavoitteena on pitkäjänteinen menestyksekäs yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä saumaton yhteistoiminta oman henkilökunnan keskuudessa. Toimintamme lähtökohta on että se on asiakkaalle taloudellisesti kannattavaa toiminnan tehokkuuden parantuessa. Olemme sitoutuneet toimimaan asiakkaan parhaaksi etsimällä ratkaisuja toiminnan tuomiin haasteisiin, optimoimalla varastonkiertoa sekä noudattamalla johdonmukaista hinnoittelua.

2. Rehellisyys
Rehellisyys yrityksen perusarvona on meille itsestäänselvyys. Rehellisyys ja avoimuus ja sitä kautta syntyvä luottamus ovat pitkäjänteisen yhteistyön edellytyksiä niin asiakkaiden kuin toimittajienkin kanssa unohtamatta muitakaan sidosryhmiä.

3. Jatkuva kehittyminen
Yritysmaailma on jatkuvassa muutoksessa. Menestyksekkään yhteistyön turvaaminen vaatii meiltä jatkuvaa kehittymistä. Tämä vaatimus koskee yrityksemme toimintamalleja, tietojärjestelmiä, organisaatiota ja henkilökuntaa. Pyrimme tuottamaan asiakkaillemme mahdollisimman suuren hyödyn muuttuvissa tilanteissakin.