ItsepalvelumyymäläPROMART-ITSEPALVELUMYYMÄLÄ
on asiakkaan tiloissa toimiva tavaravarasto, jossa asiakas kirjaa itsenäisesti ottamansa tuotteet järjestelmäämme kirjauspäätteellä tai älypuhelimellaan. Järjestelmä käyttää tuotteiden luennassa QR koodi tekniikkaa. Järjestelmään on mahdollista tehdä asiakastunnukset kustannuspaikoittain tai tulosyksiköittäin. Tunnuksen alle voidaan tehdä alatunnuksia eri käyttäjille ja käyttöliittymän kautta esimerkiksi tiimipäällikkö voi seurata asentajakohtaisesti työvälineiden ja tarvikkeiden menekkiä halutulla ajanjaksolla.

Laskutus tapahtuu koontilaskuna kulutuksen mukaan kustannuspaikoittain tai tulosyksikkökohtaisesti. Tuotekohtaiset varastomäärät optimoidaan sopiviksi ja täyttövälit määräytyvät kulunseurannan mukaan.

Itsepalvelumyymälän toiminta voidaan viedä myös "pakettiauto" tasolle asti. Asentajan ottaessa pakettiauton hyllystä tavaraa työmaalle, hän lukee älypuhelimellaan tuotteen QR koodin ja kirjaa sen esimerkiksi kyseiselle työmaalle. ProMart toimittaa pakettiautosta otetut kirjausten mukaiset tuotetäydennykset haluttuun toimitusosoitteeseen. Palvelumalli sopii erityisen hyvin valtakunnallisesti toimiville asiakkaille, joilla ei ole alueella omia toimipisteitä joista asentaja täydentäisi autonsa tarvikevarastoa.

ITSEPALVELUMYYMÄLÄ KOOTAAN NÄISTÄ ELEMENTEISTÄ
Kenelle?

• Yrityksiin joissa halutaan tarkempaa seurantaa tarvikekuluihin ja automatisoitua tarvikkeiden tilausrutiinit.

• Teollisuuteen, rakentamiseen, korjaamoille, kunnossapitoon, kunnille yms.

• Pitkäkestoisille rakennustyömaille


 
Edut
• Koontilaskut kustannuspaikoittain tai tulosyksiköittäin
• Realiaikainen varaston käytön seuranta
• Räätälöity valikoima asiakkaan toiminnassa tarvitsemia tuotteita
• Käytännölliset hyllyt
• Lukolliset kaapit
•Säännölliset täydennysvälit kulutuksen mukaan
 

ITSEPALVELUMYYMÄLÄ ON RATKAISU TARVIKEKULUJEN KOHDISTAMISEEN JA HALLINTAAN!